ΑΙΤΗΣΗ

Παρακαλώ όπως αποδεχθείτε την αίτηση μου για να γίνω μέλος στην Ομάδα επαγγελματιών του Διατροφικού τομέα “Brigade”. Δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω διαβάσει το καταστατικό και το μανιφέστο, με τα οποία συμφωνώ πλήρως και συνυπογράφω το μανιφέστο, ως βασική προϋπόθεση αποδοχής της αίτησης μου από την Brigade. Για όλο το χρονικό διάστημα που θα φοιτώ απαλλάσσομαι από την υποχρέωση της συνδρομής μέλους.

 

Σπουδαστών και φοιτητών του διατροφικού τομέα

ΟΝΟΜΑ *
ΟΝΟΜΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΈΓΓΑΜΟΣ