ΑΙΤΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως αποδεχθείτε την αίτηση του φορέα μας με την διακριτική επωνυμία …… να γίνουμε μέλη στην Ομάδα επαγγελματιών του Διατροφικού τομέα “Brigade”.

Δηλώνω υπεύθυνα, ως νόμιμος εκπρόσωπος του…… ότι έχει αναγνωσθεί το καταστατικό και το μανιφέστο, με τα οποία συμφωνούμε πλήρως και συνυπογράφω το μανιφέστο, ως βασική προϋπόθεση αποδοχής της αίτησης μας από την Brigade, καθώς και με την καταβολή της ετήσιας συνδρομής μας, που ανέρχεται στα 50 €.

 

ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ *
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ